הרצאות וסדנאות

בהרצאה חוויתית אנו חושפים את הגישה, את ערכי החינוך הטבעי, את מהות השהייה בשטח ואת הלמידה המזדמנת בשהייה הזו. כל זאת תוך מתן מענה ופתרונות לחששות ושאלות נפוצות יותר ופחות.

סדנאות ומפגשי השתלמות:

המרחב לחינוך טבעי מעביר מספר סדנאות והשתלמויות מלאות חוויה ופרקטיות מעשית שמטרתן להקיף את מגוון הנושאים הקשורים לחינוך הטבעי.
ניתן גם לשלב במפגש אחד יותר מנושא אחד.

נושאי המפגשים :

 • ערכי החינוך הטבעי כמענה לאתגרי המאה ה21 
 • בניית סדר יום, תקופות ותהליכים על פי עקרונות הנשימה.
 • פיתוח מודעות המחנכ/ת ומהות המחנכ/ת
 • מלמידה מזדמנת לחוויה מתרחבת: כלים לזיהוי והנגשת למידה
 • בטיחות ובטחון – כלים להנחלת כללים ופיתוח תחושות בטחון
 • עצמאות – פיתוח עצמאות בילדים/ות
 • בריאות – התייחסות חינוכית לכלל רבדי הבריאות באדם.
 • עבודת החושים בטבע.
 • התבוננות ויכולת הסתגלות – פיתוח יכולות התבוננות.
 • עבודה צוותית בשטח – הקשר ההדוק שבין כלל אנשי/נשות הצוות.
 • יציאה לשטח – הכיצד? מה הוא תהליך היציאה לשטח? 
 • מפירמידה למעגל החיים – המעבר מתרבות תחרותית לתרבות אחדותית.
 • שקט פנימי – כבסיס להתפתחות ולמידה משמעותית
 • חיקוי ודוגמא אישית 
 • הדמיון בעבודה החינוכית
 •  עבודה מרפאת בשטח – מ׳בעיות קשב וריכוז׳ ל׳יתרונות קשב וריכוז׳.
 • משחק וסיפור בדרכי ההוראה

טופס הרשמה והתעניינות: